Tìm kiếm tin tức
DANH MỤC
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 22/07/2024
14:00: Giao ban Trung tâm
Thứ ba ngày 23/07/2024
Thứ tư ngày 24/07/2024
14:00: Sinh hoạt Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành Y tế về bình bệnh án chuyên môn
Thứ năm ngày 25/07/2024
Thứ sáu ngày 26/07/2024
14:00: Giao ban Trung tâm
Thứ bảy ngày 27/07/2024
Chủ nhật ngày 28/07/2024
Tìm đường đi
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Tin đọc nhiều

Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.645
Truy cập trong tháng 78.222
Truy cập trong năm 418.674
Truy cập tổng 853.471
Truy cập hiện tại 23

Thông báo kết quả đánh giá, xét duyệt Đề cương NCKH cấp ngành năm 2019
Ngày cập nhật 22/07/2021

Ngày 12/3/2019, Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế đã tiến hành họp xét chọn Đề cương nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp ngành năm 2019. Kết quả như sau:

1. Xét duyệt Đề cương NCKH cấp ngành năm 2019

- Hội đồng xét duyệt 158 đề cương:

Kết quả:

+ Đề cương  đạt Xuất sắc: 01

+ Đề cương đạt loại Tốt: 22

+ Số đề cương này đạt loại Khá: 107

+ Số đề cương đạt Trung bình: 28

+ Số đề cương không đạt: 0

Trong đó:

Đề cương nghiên cứu 02 năm 2019-2020 đạt loại khá trở lên: 07

( Danh sách cụ thể đính kèm)

2. Một số hoạt động khoa học, kỹ thuật cần lưu ý:

- Trong năm, mỗi cá nhân không đồng thời làm chủ nhiệm từ 2 đề tài, sáng kiến cùng cấp trở lên (Theo Hướng dẫn số 124 /HD-SYT ngày 14/01/2016).

- Khi nhập dữ liệu vào phần mềm Quản lý đề tài, các đơn vị lưu ý tính chính xác và chịu trách nhiệm các sai sót xảy ra (sự không trùng nhau giữa nội dung cuốn đề tài/đề cương và nội dung nhập vào phần mềm). Mọi sự điều chỉnh, bổ sung so với Quyết định phê duyệt đề cương, phải có tờ trình của Hội đồng KHKT đơn vị gởi Hội đồng KHKT ngành (nhóm nghiên cứu...)

- Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu điều chỉnh lại đề cương, hoàn chỉnh theo ý kiến phản biện đính kèm thông báo này.

- Các đơn vị cần đẩy mạnh hoạt động NCKH, nâng cao chất lượng đề cương, đề tài NCKH tại đơn vị.

- Về kinh phí: đề cương xếp loại Tốt và Khá sẽ được Sở Y tế hỗ trợ một phần kinh phí. Các đơn vị có thể hỗ trợ thêm tùy theo Quy chế chi tiêu của đơn vị. Các đề cương xếp loại Trung bình các đơn vị tự hỗ trợ kinh phí.

- Các đề tài cấp ngành đã được nghiệm thu từ năm 2016 đến nay, đề nghị các đơn vị cập nhật đầy đủ vào phần mềm Quản lý đề tài – Sở Y tế trên hệ thống SSO để Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành xây dựng Kho lưu trữ các đề tài NCKH ngành (Chi tiết có tài liệu hướng dẫn đính kèm).

- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm Quản lý đề tài ngành Y tế để thuận lợi trong xét duyệt, tra cứu, nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và nâng cao tính ứng dụng NCKH vào hoạt động thực tiễn tại các đơn vị.

Đề nghị các chủ nhiệm đề tài, nhóm nghiên cứu và các đơn vị trực thuộc ngành y tế nghiêm túc thực hiện./.

       
Xem tin theo ngày  
Thông báo kết quả đánh giá, xét duyệt Đề cương NCKH cấp ngành năm 2019
Ngày cập nhật 22/07/2021

Ngày 12/3/2019, Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế đã tiến hành họp xét chọn Đề cương nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp ngành năm 2019. Kết quả như sau:

1. Xét duyệt Đề cương NCKH cấp ngành năm 2019

- Hội đồng xét duyệt 158 đề cương:

Kết quả:

+ Đề cương  đạt Xuất sắc: 01

+ Đề cương đạt loại Tốt: 22

+ Số đề cương này đạt loại Khá: 107

+ Số đề cương đạt Trung bình: 28

+ Số đề cương không đạt: 0

Trong đó:

Đề cương nghiên cứu 02 năm 2019-2020 đạt loại khá trở lên: 07

( Danh sách cụ thể đính kèm)

2. Một số hoạt động khoa học, kỹ thuật cần lưu ý:

- Trong năm, mỗi cá nhân không đồng thời làm chủ nhiệm từ 2 đề tài, sáng kiến cùng cấp trở lên (Theo Hướng dẫn số 124 /HD-SYT ngày 14/01/2016).

- Khi nhập dữ liệu vào phần mềm Quản lý đề tài, các đơn vị lưu ý tính chính xác và chịu trách nhiệm các sai sót xảy ra (sự không trùng nhau giữa nội dung cuốn đề tài/đề cương và nội dung nhập vào phần mềm). Mọi sự điều chỉnh, bổ sung so với Quyết định phê duyệt đề cương, phải có tờ trình của Hội đồng KHKT đơn vị gởi Hội đồng KHKT ngành (nhóm nghiên cứu...)

- Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu điều chỉnh lại đề cương, hoàn chỉnh theo ý kiến phản biện đính kèm thông báo này.

- Các đơn vị cần đẩy mạnh hoạt động NCKH, nâng cao chất lượng đề cương, đề tài NCKH tại đơn vị.

- Về kinh phí: đề cương xếp loại Tốt và Khá sẽ được Sở Y tế hỗ trợ một phần kinh phí. Các đơn vị có thể hỗ trợ thêm tùy theo Quy chế chi tiêu của đơn vị. Các đề cương xếp loại Trung bình các đơn vị tự hỗ trợ kinh phí.

- Các đề tài cấp ngành đã được nghiệm thu từ năm 2016 đến nay, đề nghị các đơn vị cập nhật đầy đủ vào phần mềm Quản lý đề tài – Sở Y tế trên hệ thống SSO để Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành xây dựng Kho lưu trữ các đề tài NCKH ngành (Chi tiết có tài liệu hướng dẫn đính kèm).

- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm Quản lý đề tài ngành Y tế để thuận lợi trong xét duyệt, tra cứu, nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và nâng cao tính ứng dụng NCKH vào hoạt động thực tiễn tại các đơn vị.

Đề nghị các chủ nhiệm đề tài, nhóm nghiên cứu và các đơn vị trực thuộc ngành y tế nghiêm túc thực hiện./.

Xem tin theo ngày  
Thông báo kết quả đánh giá, xét duyệt Đề cương NCKH cấp ngành năm 2019
Ngày cập nhật 22/07/2021

Ngày 12/3/2019, Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế đã tiến hành họp xét chọn Đề cương nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp ngành năm 2019. Kết quả như sau:

1. Xét duyệt Đề cương NCKH cấp ngành năm 2019

- Hội đồng xét duyệt 158 đề cương:

Kết quả:

+ Đề cương  đạt Xuất sắc: 01

+ Đề cương đạt loại Tốt: 22

+ Số đề cương này đạt loại Khá: 107

+ Số đề cương đạt Trung bình: 28

+ Số đề cương không đạt: 0

Trong đó:

Đề cương nghiên cứu 02 năm 2019-2020 đạt loại khá trở lên: 07

( Danh sách cụ thể đính kèm)

2. Một số hoạt động khoa học, kỹ thuật cần lưu ý:

- Trong năm, mỗi cá nhân không đồng thời làm chủ nhiệm từ 2 đề tài, sáng kiến cùng cấp trở lên (Theo Hướng dẫn số 124 /HD-SYT ngày 14/01/2016).

- Khi nhập dữ liệu vào phần mềm Quản lý đề tài, các đơn vị lưu ý tính chính xác và chịu trách nhiệm các sai sót xảy ra (sự không trùng nhau giữa nội dung cuốn đề tài/đề cương và nội dung nhập vào phần mềm). Mọi sự điều chỉnh, bổ sung so với Quyết định phê duyệt đề cương, phải có tờ trình của Hội đồng KHKT đơn vị gởi Hội đồng KHKT ngành (nhóm nghiên cứu...)

- Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu điều chỉnh lại đề cương, hoàn chỉnh theo ý kiến phản biện đính kèm thông báo này.

- Các đơn vị cần đẩy mạnh hoạt động NCKH, nâng cao chất lượng đề cương, đề tài NCKH tại đơn vị.

- Về kinh phí: đề cương xếp loại Tốt và Khá sẽ được Sở Y tế hỗ trợ một phần kinh phí. Các đơn vị có thể hỗ trợ thêm tùy theo Quy chế chi tiêu của đơn vị. Các đề cương xếp loại Trung bình các đơn vị tự hỗ trợ kinh phí.

- Các đề tài cấp ngành đã được nghiệm thu từ năm 2016 đến nay, đề nghị các đơn vị cập nhật đầy đủ vào phần mềm Quản lý đề tài – Sở Y tế trên hệ thống SSO để Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành xây dựng Kho lưu trữ các đề tài NCKH ngành (Chi tiết có tài liệu hướng dẫn đính kèm).

- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm Quản lý đề tài ngành Y tế để thuận lợi trong xét duyệt, tra cứu, nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và nâng cao tính ứng dụng NCKH vào hoạt động thực tiễn tại các đơn vị.

Đề nghị các chủ nhiệm đề tài, nhóm nghiên cứu và các đơn vị trực thuộc ngành y tế nghiêm túc thực hiện./.

Xem tin theo ngày  
Thông báo kết quả đánh giá, xét duyệt Đề cương NCKH cấp ngành năm 2019
Ngày cập nhật 22/07/2021

Ngày 12/3/2019, Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế đã tiến hành họp xét chọn Đề cương nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp ngành năm 2019. Kết quả như sau:

1. Xét duyệt Đề cương NCKH cấp ngành năm 2019

- Hội đồng xét duyệt 158 đề cương:

Kết quả:

+ Đề cương  đạt Xuất sắc: 01

+ Đề cương đạt loại Tốt: 22

+ Số đề cương này đạt loại Khá: 107

+ Số đề cương đạt Trung bình: 28

+ Số đề cương không đạt: 0

Trong đó:

Đề cương nghiên cứu 02 năm 2019-2020 đạt loại khá trở lên: 07

( Danh sách cụ thể đính kèm)

2. Một số hoạt động khoa học, kỹ thuật cần lưu ý:

- Trong năm, mỗi cá nhân không đồng thời làm chủ nhiệm từ 2 đề tài, sáng kiến cùng cấp trở lên (Theo Hướng dẫn số 124 /HD-SYT ngày 14/01/2016).

- Khi nhập dữ liệu vào phần mềm Quản lý đề tài, các đơn vị lưu ý tính chính xác và chịu trách nhiệm các sai sót xảy ra (sự không trùng nhau giữa nội dung cuốn đề tài/đề cương và nội dung nhập vào phần mềm). Mọi sự điều chỉnh, bổ sung so với Quyết định phê duyệt đề cương, phải có tờ trình của Hội đồng KHKT đơn vị gởi Hội đồng KHKT ngành (nhóm nghiên cứu...)

- Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu điều chỉnh lại đề cương, hoàn chỉnh theo ý kiến phản biện đính kèm thông báo này.

- Các đơn vị cần đẩy mạnh hoạt động NCKH, nâng cao chất lượng đề cương, đề tài NCKH tại đơn vị.

- Về kinh phí: đề cương xếp loại Tốt và Khá sẽ được Sở Y tế hỗ trợ một phần kinh phí. Các đơn vị có thể hỗ trợ thêm tùy theo Quy chế chi tiêu của đơn vị. Các đề cương xếp loại Trung bình các đơn vị tự hỗ trợ kinh phí.

- Các đề tài cấp ngành đã được nghiệm thu từ năm 2016 đến nay, đề nghị các đơn vị cập nhật đầy đủ vào phần mềm Quản lý đề tài – Sở Y tế trên hệ thống SSO để Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành xây dựng Kho lưu trữ các đề tài NCKH ngành (Chi tiết có tài liệu hướng dẫn đính kèm).

- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm Quản lý đề tài ngành Y tế để thuận lợi trong xét duyệt, tra cứu, nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và nâng cao tính ứng dụng NCKH vào hoạt động thực tiễn tại các đơn vị.

Đề nghị các chủ nhiệm đề tài, nhóm nghiên cứu và các đơn vị trực thuộc ngành y tế nghiêm túc thực hiện./.

Xem tin theo ngày  
báo gia đìnhBáo sức khỏe đời sốngTạp chí Y DượcKênh truyền hình sức khỏe và đời sốngTạp chí Y Dược và mỹ phẩmKênh truyền hình sức khỏe và đời sống,